Bestyrelsesmøde nr. 114

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 114

28-4-2019 kl 9.30 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Erik og Palle

 

 1.  

Referent.: Jeanette

 1.  

Valg af  ordstyrer: Erling

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 113: Godkendt

 

 1.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Badebroen bliver sat op 7-5

Der er møde i Karrebæk forum 6-5 hvor Jens deltager.

Beredskabsstyrelsen kommer 9-5 og holder øvelse på stranden.

”Møns tang” kommer og tager de første tangprøver i den kommende uge, de samarbejder med zostera der arbejder på at producere isolering af ålegræs.

 

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Vi underskriver revisionsprodukol og regnskab

 

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalget: Der er megen støv på vejene nu. Der bliver leveret støvbinder d 8-5. Det bliver kørt ud på vejene som vi plejer.

Vi har fået leveret Duraspit som vi bruger til at reparerer vejene med.

De fleste af hækkene på Monasvej er blevet klippet ind. Der mangler et par stykker endnu, men generelt har alle efterkommet henstilling

Vejudvalget henstiller også til at rabatterne friholdes for skraldespande,sten mm. De er ikke en del af andelshavernes anpartsgrunde. Dog skal de ifølge ordensreglerne vedligeholdes af medlemmerne hvis de støder op til grund.

 

 1.  

Generalforsamling: Vi planlægger de sidste ting til generalforsamlingen og får styr på alle bilag , indkaldelsen, forslag mm.

 

 1.  

Bevilling af 2 fodboldmål til Duelunden: Helle foreslår at vi bevilliger 2 små mobile fodboldmål til Duelunden. Vi diskuterer både fordele og ulemper ved dette. Helle har undersøgt pris som er 2.000 kr. og endvidere spurgt de omkringliggende naboer om det er ok og de har samtykket .

Forsøgsvis vil vi prøve at opsætte 2 mål.

Helle ringer til forsikringsselskab for at tjekke om vi kan gøres ansvarlige i tilfælde af evt. skade og indkøber derefter mål. Helle er ansvarlig for opsætning/nedtagning af disse mål.

 

 1.  

Eventuelt: intet

 1.  

Næste møde: 26-5

 1.  

Dato og formandens underskrift: