Sidste nyt

Fodring i søerne

Vi vil prøve at begrænse fodringen i søerne. Dette gør vi for at forbedre vandkvaliteten, begrænse gener fra måger hos de nærmeste naboer samt undgå at overskydende brød tiltrækker rotter. 

Vi vil skilter med fodring kun for børn så forældre og bedsteforældre stadig kan tage de mindre børn med ned og fodre. Håber i har forståelse for denne begrænsning. 

Nu nærmer sommeren sig og vi har fået revet stranden så den er rigtig fin og klar til alle brugere af stranden igen. 

Friholdelse af veje til trafik.

Vi konstaterer at der stadig placeres diverse ting på vejarealet ud for de enkelte anpartsgrunde.    

Det er ikke lovligt at placere noget på rabatten da det begrænser mulighederne for at afvikle trafikken sikkert og det er også særdeles farligt for cykellister. Vejudvalget vil løbende følge op på dette og bede ejere om at fjerne eventuelle genstande fra vejen.

 

Med venlig hilsen

Niels Henning

Vejformand.


PS: HUSK at parkering på vej/rabat ikke er tilladt og utroligt generende for de andre beboere på vejen.


Vi prøver flere steder at lave tiltag som gerne skal ende med at nedsætte hastigheden på vores veje.
Vi har begrænset indkørslen til Langelinie, vi laver chikane/bump på Højbogårdsvej og forsøg med forskudte bump på Monasvej som ved lav hastighed kan passeres af personbiler uden at køre på bump .
Begrænset indkørslen til Langelinie.

 
Chikane/bump på Højbogårdsvej til venstre og forsøg med forskudte bump på Monasvej til højre. Disse kan ved lav hastighed passeres af personbiler uden at køre på bump .

Så kan i godt finde badetøjet frem for vores badebro er sat op til en forhåbentlig god badesæson.

Bordene på strandengen er blevet opgraderet med område der kan tåle at der placeres en grill.

Fibernet til Vesterhave.

Fibia  har etableret fibernet til grundejerforeningerne, Horskærgården, Højboparken, Højbogård, lundegården, Lundebakken og Lodshaven i Karrebæksminde/Vesterhave.

Der er oprettet en hjemmeside - http://www.fibia.dk/Vesterhave - hvor man kan finde info generelt omkring produktet.
Spørgsmål om de enkelte tv-pakker mm. skal ske direkte til Fibia. 

Mange rotter i området

Jeg må desværre konstatere at jeg møder mange der fortæller at de har rotter på deres grund. 
Husk at hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen. Pligten påhviler alle ejere som lejere.