Sidste nyt

Biblioteket

Vores bibliotet er flyttet til større lokaler (lige rundt om hjørnet og bagerste dør) med mulighed for at der kan udvides med flere bøger, både til voksne og børn. Det er også muligt at donere ugeblade eller andre typer tidsskrifter og spil vil også være en mulighed. Vi har fået Ulle fra Monasvej og Anne fra Patricksvej til at holde lidt øje med biblioteket og de vil også sørge for at det i donerer kommer på plads. I kan sætte bøger med mere på bordet lige inde til venstre.
God fornøjelse. 

Så er der fjernet ålegræs fra stranden.
Møn tang har fjernet ca. 1000 tons i denne omgang. 

Brev fra kommunen om ny affaldsordning.

Ny affaldsordning

Ifølge SN.dk får sommerhusejerne foreløbig lov til at beholde deres papirsække med affald men papirsækkene lever på lånt tid og skal være udfaset senest i 2025. 

Sommerhusejerne kommer kun til at mærke noget til den nye ordning, når de afleverer deres skrald på affaldsøerne, der bliver bygget om til den nye affaldsordning.

Så er det ved at være tid til betaling af årets kontingent og som noget nyt er det blevet muligt at tilmelde fremtidige betalinger til betalingsservice. Husk at dette års betaling skal ske manuelt.

Vi har oprettet Facebook gruppen Grundejerforeningen Højboparken

Gruppen er for medlemmer af grundejerforeningen Højboparken. Den kan bruges til diverse opslag om arrangementer i foreningen, og hvad der ellers rører sig i vores område. Bestyrelsen vil bruge gruppen til diverse info fra vores møder og aktiviteter. Gruppen kan også bruges til køb og salg i området. Hvis du har en gammel cykel du vil af med, eller planter til overs i haven, kan gruppen bruges. Det er bestyrelsen der er administratorer i gruppen og godkender anmodninger om medlemskab. Det er således en lukket gruppe som andre ikke har adgang til. Det er vigtigt med en god tone, og gruppen er ikke til for at klage eller brokke sig, så negative opslag eller kommentarer vil blive slettet, og hører ikke til her. Vi håber medlemmerne vil bruge gruppen konstruktivt til gavn for alle.


Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Der er monteret nye hastighedsskilte ved indkørslerne fra Brentebakkevej. 
Håber de vil have en virkning på hastigheden. 

Der er sat en kasse til fundne sager i vores bibliotek.

Vi oplever at der findes nøgler, briller, vanter m.m. i vores område og  har derfor sat en kasse i vores bibliotek hvor du kan aflevere det fundne og ejeren efterfølgende kan få det tilbage.

Mange rotter i området
Den kommunale rottebekæmpelse opfordrer os til at stoppe al fodring af fugle og fisk i vores område. Derfor er der sat skilte med fodring forbudt ved søerne. Håber alle vil efterleve dette.

Husk at hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen. Pligten påhviler alle ejere som lejere.

Så har vi fået petanquebane‎.Takket være et par friske anpartshavere, har vi fået lavet en rigtig flot petanque bane på det grønne areal for enden af Larsesvej (Duelunden), der hvor vi også har vores fodboldmål. 


Mange tak for hjælpen og god fornøjelse til alle. 

Vi har sat en kasse med bolde, petanquekugler m.m. som i frit kan benytte så i kan prøve at spille.

Friholdelse af veje til trafik.

Vi konstaterer at der stadig placeres diverse ting på vejarealet ud for de enkelte anpartsgrunde.    

Det er ikke lovligt at placere noget på rabatten da det begrænser mulighederne for at afvikle trafikken sikkert og det er også særdeles farligt for cykellister. Vejudvalget vil løbende følge op på dette og bede ejere om at fjerne eventuelle genstande fra vejen.

 

Med venlig hilsen

Niels Henning

Vejformand.


PS: HUSK at parkering på vej/rabat ikke er tilladt og utroligt generende for de andre beboere på vejen.


Vi prøver flere steder at lave tiltag som gerne skal ende med at nedsætte hastigheden på vores veje.
Vi har begrænset indkørslen til Langelinie, vi laver chikane/bump på Højbogårdsvej og forsøg med forskudte bump på Monasvej ( som efterfølgende er blevet godkendt af beboerne på vejen ) som ved lav hastighed kan passeres af personbiler uden at køre på bump .
Begrænset indkørslen til Langelinie.

Chikane/bump på Højbogårdsvej til venstre og forskudte bump på Monasvej til højre. Disse kan ved lav hastighed passeres af personbiler uden at køre på bump .

Bordene på strandengen er blevet opgraderet med område der kan tåle at der placeres en grill.

Fibernet til Vesterhave.

Fibia  har etableret fibernet til grundejerforeningerne, Horskærgården, Højboparken, Højbogård, lundegården, Lundebakken og Lodshaven i Karrebæksminde/Vesterhave.

Der er oprettet en hjemmeside - http://www.fibia.dk/Vesterhave - hvor man kan finde info generelt omkring produktet.
Spørgsmål om de enkelte tv-pakker mm. skal ske direkte til Fibia.