Sidste nyt

Fibernet til Vesterhave.

Fibia  etablerer fibernet til grundejerforeningerne, Horskærgården, Højboparken, Højbogård, lundegården, Lundebakken og Lodshaven i Karrebæksminde/Vesterhave.
Målet var, at alle tilmeldte skulle være på fibernet senest udgangen af maj men det
er dog oplyst at dette bliver forsinket ca. en uge på grund af sygdom hos dem der skal udføre arbejdet.  
Der er oprettet en hjemmeside - http://www.fibia.dk/Vesterhave - hvor man kan finde info generelt omkring produktet.
Spørgsmål om de enkelte tv-pakker mm. skal ske direkte til Fibia. 

Mange rotter i området

Jeg må desværre konstatere at jeg møder mange der fortæller at de har rotter på deres grund. 
Husk at hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen. Pligten påhviler alle ejere som lejere.

Bedre adgangsforhold til badebroen.

 


Nye skilte ved indkørsel fra Brentebakkevej.

Vi har opgraderet vores skilte ved indkørsel fra Brentebakkevej med større 20KM. skilte samt lille hilsen på bagsiden når området atter forlades. Håber at dette vil hjælpe med at få overholdt hastighedsbegrænsningen.

Friholdelse af veje til trafik.

Vi har konstateret at der placeres diverse ting på vejarealet ud for de enkelte anpartsgrunde.    

Det er ikke lovligt at placere skraldestativer, lægge store sten eller andet på vej eller rabat da det begrænser mulighederne for at afvikle trafikken sikkert og det er også særdeles farligt for cykellister. Vejudvalget vil løbende følge op på dette og bede ejere om at fjerne eventuelle genstande fra vejen.

Samtidig kan jeg fortælle at vi er ved at gøre de smalleste veje mere farbare da de efterhånden var blevet alt for smalle. Det drejer sig om Monasvej, Lodsvej og Patricksvej. Lodsvej og Patricksvej er ordnet og nu mangler der kun 2 adresser på Monasvej som har klippet noget ind men mangler det sidste. Disse har fået frist til næste sæsonstart da det muligvis kræver nyetablering.            

Med venlig hilsen

Niels Henning

Vejformand.


PS: HUSK at parkering på vej/rabat ikke er tilladt.


Der er forsøgsvis opsat 2 fodboldmål på Duelunden så børn og barnlige sjæle kan få rørt deres fodboldben.
 

Så kan i godt finde badetøjet frem for vores badebro er sat op til en forhåbentlig god badesæson.

Vi forsøger sammen med Næstved kommune et muligt samarbejde med Møns tang om brug af tang fra vor strand og efter påske vil man forsøgsvis fjerne tangen fra hjørnet ved molen, for at se, om de kan drage nytte af det.

Kære medlemmer!

I år bliver det strandrensning som sidste år – dog med undtagelse af, at havnen ikke deltager økonomisk. Vi arbejder fortsat på at få afsat tangen på en eller anden måde, men det er en vanskelig og tidskrævende opgave.

DEJLIGT  også at se så megen aktivitet der er i området, samt alle der rigtig gør noget ud af at holde pænt og ryddeligt. Vi henstiller samtidig til, at vi kører efter forholdene og hastighedsbegrænsninger.          

Venlig hilsen          

Bestyrelsen


Hjertstarter til foreningen

Bestyrelsen i grundejerforeningen har fulgt den landsdækkende kampagne for hjertestarter og Danmark redder liv, og besluttede i den forbindelse, at anskaffe en hjertstarter til foreningen. Det skulle gerne give en vis tryghed for hurtig hjælp i området- både til os i foreningen, men også til de gæster, der om sommeren benytter vor strand , og da vi desuden bliver flere og flere medlemmer med fast adresse i området var det en nem beslutning.

 

Vi har tidligere ansøgt Trygfonden om en sådan men forgæves – derfor denne beslutning om selv at anskaffe en.

 

Hjertestarteren er opsat på foreningshuset som alle ved hvor ligger, og vi håber naturligvis at den ikke kommer i brug.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen