Sidste nyt

Renovering af kloak på Pile Alle

Næstved forsyning er i gang med at renovere kloaker på Pile Alle. Det drejer sig om et stykke på ca. 50 meter og det vil vare i ca. 3 til 4 uger. Pile Alle vil i denne periode være spæret for gennemkørsel.

Mange rotter i området
Den kommunale rottebekæmpelse opfordrer os til at stoppe al fodring af fugle og fisk i vores område. Derfor er der sat skilte med fodring forbudt ved søerne. Håber alle vil efterleve dette.

Husk at hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen. Pligten påhviler alle ejere som lejere.

Så har vi fået petanquebane‎.Takket være et par friske anpartshavere, har vi fået lavet en rigtig flot petanque bane på det grønne areal for enden af Larsesvej (Duelunden), der hvor vi også har vores fodboldmål. 


Mange tak for hjælpen og god fornøjelse til alle. 

Vi har sat en kasse med bolde, petanquekugler m.m. som i frit kan benytte så i kan prøve at spille.

Friholdelse af veje til trafik.

Vi konstaterer at der stadig placeres diverse ting på vejarealet ud for de enkelte anpartsgrunde.    

Det er ikke lovligt at placere noget på rabatten da det begrænser mulighederne for at afvikle trafikken sikkert og det er også særdeles farligt for cykellister. Vejudvalget vil løbende følge op på dette og bede ejere om at fjerne eventuelle genstande fra vejen.

 

Med venlig hilsen

Niels Henning

Vejformand.


PS: HUSK at parkering på vej/rabat ikke er tilladt og utroligt generende for de andre beboere på vejen.


Vi prøver flere steder at lave tiltag som gerne skal ende med at nedsætte hastigheden på vores veje.
Vi har begrænset indkørslen til Langelinie, vi laver chikane/bump på Højbogårdsvej og forsøg med forskudte bump på Monasvej ( som efterfølgende er blevet godkendt af beboerne på vejen ) som ved lav hastighed kan passeres af personbiler uden at køre på bump .
Begrænset indkørslen til Langelinie.

 
Chikane/bump på Højbogårdsvej til venstre og forskudte bump på Monasvej til højre. Disse kan ved lav hastighed passeres af personbiler uden at køre på bump .

Bordene på strandengen er blevet opgraderet med område der kan tåle at der placeres en grill.

Fibernet til Vesterhave.

Fibia  har etableret fibernet til grundejerforeningerne, Horskærgården, Højboparken, Højbogård, lundegården, Lundebakken og Lodshaven i Karrebæksminde/Vesterhave.

Der er oprettet en hjemmeside - http://www.fibia.dk/Vesterhave - hvor man kan finde info generelt omkring produktet.
Spørgsmål om de enkelte tv-pakker mm. skal ske direkte til Fibia.