Bestyrelsesmøde nr 122

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 122

27 sep. 2020 efter generalforsamlingen

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Afbud fra: Erling Skov og Pia Lohse Christensen

  1.  

Valg af  referent.: Niels Henning

  1.  

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

  1.  

Godkendelse af  referat nr:

  1.  

Godkendelse af dagsorden: ok

  1.  

Velkommen til : Jakob og Pia.

 

  1.  

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Erik

Vejudvalg: Erik, Helle, Erling og Niels Henning

Brentebakkeudvalg: Niels Henning

Digeudvalg: Helge, Erik og Niels Henning

Sekretær: Allan

 

Formand: ? som er valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen

  1.  

Eventuelt: Intet

  1.  

Næste møde: 24. oktober kl. 10:00 i foreningshuser.

  1.  

Dato og formandens underskrift: