Bestyrelsesmøde 113

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 113

1-4 2019 kl. 19.00 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Allan

 

 1.  

Referent.: Jeanette

 1.  

Valg af  ordstyrer: Jens        

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 112: godkendt

 

 1.  

Godkendelse af dagsorden: godkendt

 

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Teknisk udvalg har lige holdt møde  hvor det blev besluttet at bruge 50.000 kr. til en rapport om sandfodring på Vesterhave strand.Vi og Lundegården vil som ejere af stranden blive indbudt til at følge den videre proces. Dette beløb vil blive taget af deres bidrag til strandrensning Karrebæksminde 2019.

Jens har rettet henvendelse til slagelse kommune for at få om info om maskine til tangrensning. Forespørge om evtl. leje af maskine.

Zostera, der muligvis kan bruge vores ålegræs, vil gerne have en kontakt person der kan holde øje med stranden i en periode og melde tilbage om tilstanden af tang. Alt er på opstarts plan og intet er besluttet endnu. Zostera er et firma der producerer isolering af ålegræs, så vi krydser fingre for de kan bruge vores tang.

Vi vil gerne være i dialog med Zostera om projektet.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Helge informerer om div. sager.

Vi gennemgår budget for 2020  

Årsrapport 2018 er blevet tilrettet og godkendt.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Der er bestilt grus, sten og salt til vejene

Der er møde i vejudvalget lørdag d. 6/4   

Veje og grønne arealer ser godt ud. Vejene er lige ordnet og huller er udbedret.

Digeudvalg:

Der arbejdes stadig på at få enighed om forhøjelsen af diget på 25-50 cm. og fordeling af udgifterne. Ikke alle vil være med. I første omgang skal vi have udarbejdet en rapport og fordelt udgifterne til den. En endelig beslutning om forhøjelsen skal selvfølgelig tages på generalforsamlingen.

Brentebakkeudvalget: 

Der skal muligvis sættes nye skilte op. Vi skal have møde med Ny Brentebakkevej om dette.

Fartreguleringsudvalget:

Vi har besluttet at flytte skiltene på alle indfaldsvejene fra Brentebakkevej, så de bliver mere synlige og derudover sættes ny tekst på. Skiltene flyttes længere ned af vejen og stadig i hø. Side.

 1.  

Generalforsamling: 26 Maj 2019 9.30 på Smålandshavet

Vi gennemgår indkaldelsen og andre praktiske ting

 1.  

Persondataoplysningsloven:

Vi skal have gennemgået arkivet med oplysninger/data om vores medlemmer. Arkivskabet skal have en ekstra lås så der er 2 låse til det, således at vi opfylder kravene.

 1.  

Eventuelt:

Skiltene på stranden bliver opgraderet

 1.  

Næste møde: 28 april kl 9.30

 1.  

Dato og formandens underskrift: