Bestyrelsesmøde nr. 128

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 128

Søndag den 29. august kl. 10.00 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Afbud fra:

Pia Lohse Christensen og Jakob Obdrup

 1.  

Referent.: Helle

 1.  

Valg af  ordstyrer: Erik

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 128: OK

 1.  

Godkendelse af dagsorden: Mangler evt. – skrevet på

 1.  

2 sager fra vejudvalg som skal behandles: Allan

Allan fremlagde de 2 sager og der blev truffet en beslutning i henhold til vores ordensregler.

 1.  

Kommunikation bestyrelsen: Helle

Husk at informere alle i bestyrelsen.

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Stranden er fin. Der er kørt ca. 1.000 tons ålegræs væk siden den sidste storm.

Bommen virker ude problemer.

Sag vedr. grundstørrelse er lukket. Advokatomkostninger ca. kr. 25.000

Der er ved at blive etableret et vejlaug på Lodsvej. Niels-Henning skal have møde i morgen den 30. august 2021 med beboere på Lodsvej.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Der har været serviceeftersyn på vores hjertestarter.

Kasseren gennemgik regnskabet pr. 31/7 2021.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget: møde sidste søndag. Der er kommet ny formand i Lundegården.Træer ved Brentebakkevej skal beskæres.

Digeudvalget: Intet møde siden sidst – Aftalt at der skal være møde 1 gang om året.

Karrebæksminde Forum: Der har været møde omring udvikling i Karrebæksminde uden deltagelse af nogen fra vores grundejerforening.

Vejudvalg: Der har været møde omkring vejene. Orienterede omkring dette.

Bedene på fællesarealer fældes og blomsterbede etableres – der skal afholdes møde omkring arbejdet.

Vejudvalget skal gennemgår området. Beskæring af træer ved Brentebakkevej har vi fået tilbud på ca. kr. 80.000. Besluttet at bestyrelsen selv beskærer op til 4 meter.

 1.  

Opsamling fra sidste møde: Intet

 1.  

Etablering af nyt bibliotek: Niels Henning

Erling og Niels-Henning starter i morgen tidlig med at ordne lokalet så der bliver et større bibliotek. Gulvet ordnes, sættes nye reoler op og der males.

Anne og Ulla vil gerne ordne biblioteket fremadrettet.

 1.  

Vejudvalgets opgaver og beslutninger: Helle

Vejudvalget gennemgår ordensreglerne og beslutter hvor opgaverne ligger. Dels hos vejudvalget dels hos bestyrelsen.

Der skal udarbejdes referat af møder som afholdes i vejudvalget.

 1.  

Status på pasning af vores område:

Der har været lidt begyndervanskeligheder. De er løbende blevet afklaret.

Det har hjulpet på vejene at der er lagt sten på. Ikke så mange huller. Vi vil fortsætte med sten på vejene.

Vejudvalget gennemgår kontrakten.

 1.  

Blomsterbede i området: Erling

Etableres til den kommende sæson. Bestyrelsen kigger på områder, hvor det kan være aktuelt. Helle og Erling står for arbejdet.

 1.  

Bedene på fællesarealer mod Brentebakkevej: Helle

Se punkt 9

 1.  

Behandling af strandengen:

Inversive arter skal fældes. Hyben.

Vejudvalget besigter strandingen for at finde ud af hvor mange hyben der er.

 1.  

Jubilæumsskrift: Jakob

 Niels Henning, der er møde på næste søndag.

 1.  

Evt.

Hastighed – flere skilte rundt omkring i området.

 1.  

Næste møde:

10. oktober 2021 kl. 10 til 12

 1.  

Dato og formandens underskrift: