Standardside

 

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 115 efter generalforsamlingen

Smålandshavet 26-5-2019

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen,

Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra:

 

 

Referent.: Jeanette

 

Valg af ordstyrer: Jens

 

Godkendelse af referat nr. 114: Godkendt

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Niels Henning

Vejudvalg/byggeudvalg: Helle, Allan, Helge og Niels Henning

Sekretær: Jeanette

Derudover valgt på generalforsamlingen:

Formand: Jens Petersen valgt 2018

Kasserer: Helge B. Pedersen valgt 2019

 

Kontorvagter i foreningshuset Krydsvej kl 10-11:

2-6: Erik

16-6: Allan

7-7: Niels Henning

21-7: Helle

4-8: Erling

18-8: Jeanette

1-9: Helge

15-9: Jens

 

Eventuelt:

 

Næste møde: 5 sep. Kl 18.30

 

Dato og formandens underskrift: