50 års jubilæum

I 1971 døde Frede Grønnemose, som ejede matriklerne 18f og 19a, som er de to matrikler, vores grundejerforening ligger på. Da hans arvinger ikke ønskede at fortsætte udlejning, men ville afhænde, skulle der findes en løsning for de mange sommerhuse, som lå i området. Dette resulterede i oprettelsen af ”Grundejerforeningen Højboparken” den 9. januar 1972.

Det betyder, at vi i 2022 vil have 50 års jubilæum, og det vil vi gerne fejre på forskellige måder. En af disse er udgivelse af et Jubilæumshæfte /en bog, og nu kommer jeg til det, som jeg håber, I kan hjælpe med i denne forbindelse.

Vi har oprettet en lille Jubilæumsgruppe og fået tidligere formand Hans Høg til at være tovholder for denne gruppe, som skal stå for udarbejdelse af Jubilæumshæftet/bogen. Det er dog jer, der har de gode historier, de mange minder, de gamle billeder, måske avisudklip og meget mere, og det er her, vi håber, I vil hjælpe med tilblivelsen af hæftet/bogen.

 Jeg ved, I har meget forskellig historik i området. Nogle har været med hele vejen og kan selv komme med bidrag. Andre har været med i en kortere periode, men I har måske familie eller kender andre, som I ved, kan bidrage, og de er selvfølgelig alle meget velkomne til at komme med input.

 Vi har også brug for deltagere til det praktiske omkring tilblivelse af hæftet/bogen. Er der nogen, der kunne tænke sig at deltage i gruppen? Er der nogen, der er gode til at skrive? Er der nogen, der har været med til at lave noget tilsvarende før? Vi hører meget gerne fra jer.

I kan altid få fat i mig på mail: Hoejboparken@gmail.com eller telefon 20101417.

I kan også henvende jer i denne sag til Hans Høg på mail: hans.hog@live.dk

Håber at høre fra jer

Niels Henning