50 års jubilæum

I 1971 døde Frede Grønnemose, som ejede matriklerne 18f og 19a, som er de to matrikler, vores grundejerforening ligger på. Da hans arvinger ikke ønskede at fortsætte udlejning, men ville afhænde, skulle der findes en løsning for de mange sommerhuse, som lå i området. Dette resulterede i oprettelsen af ”Grundejerforeningen Højboparken” den 9. januar 1972.

Det betyder, at vi i 2022 har 50 års jubilæum, og det vil vi gerne fejre på forskellige måder. En af disse er udgivelse af en Jubilæumsbog.

 

 
Jubilæumsbogen er færdig til udlevering.
Den vil blive udleveret i løbet af forår/sommer til alle medlemmer. Niels Henning vil gå rundt og aflevere den til jer når han finder jer i sommerhuset. 
 
Hvis du gerne vil have bogen nu, kan du henvende dig til Niels Henning på nr. 20101417 og aftale nærmere omkring udlevering.
 
God læselyst.

 

 

Dagen hvor vi holder  loppemarked som i år er den 30.juli vil samtidig blive den dag hvor vi markerer vores jubilæum.