Diverse oplysninger og links

Vesterhave Strand

Badebroen.

Badebroen er typisk opsat fra først i maj til slutningen af septemper.

Den tages op af NBC marine for at beskytte den mod storm og eventuel is og vi har en fin aftale med Karrebæk vognmandsforetning omkring transport til og fra vores matrialeplads.

Bommen på højbogårdsvej.

Bestil adgang til Bommen på Højbogårdsvej her.

Har du ikke en mailadresse, kan du ringen til Niels Henning på 20101417 så klarer vi det via telefonen.

Bommen bliver flittigt benyttet af vores medlemmer. 

 

Lidt statistik på månedsbasis  2019  2020
Januar 408 548
Februar Fejl 2019 fra 1.-7. 295 639
Marts fejl 2020 fra 3.-13. 479 349
April 807 1140
Maj 1094 1378
Juni 1224 1682
Juli 1440  1823
August 1264  
September 1082  
Oktober 919  
November 737  
December 654  

 

Loppemarked.

Der afholdes ikke loppemarked i 2020.

Afholdes sidste lørdag i juli. 

 

BIBLIOTEK ved foreningshuset på Krydsvej.

Husk vores lille bibliotek i den gamle telefonboks.  Tag en bog og sæt en ny, eller lån og aflever igen. Man kan også donerer flere bøger. 

 

Der er opsat 2 fodboldmål på Duelunden så børn og barnlige sjæle kan få rørt deres fodboldben.
 

El

Link til seas-nve.

Ved strømafbrydelser kontaktes seas-nve, der indtil videre har døgnvagt på tlf. 70 29 29 29

 

Vand

Link til Karrebæk vandværk.

Utætheder i målerbrønden skal omgående meddeles til vandværket.

Ved problemer med vand kontaktes

Vandværkets drift : Tlf. 40 28 52 88  evt. Vandværkets formand : Tlf. 23 71 13 42

 

Kloak 

Link til NK forsyning.

Ved problemer med kloak kontaktes NK-Spildevand.

 

Dagrenovation 

Link til Næstved affald dagrenovation.

Renovation foretages af Næstved Kommune efter det til enhver tid gældende regulativ.

 

Storskrald og haveaffald 

Link til Næstved affald storskrald.

Der henvises til afhentningsregulativ for Næstved Kommune vedrørende storskrald og haveaffald.

Der må ikke foretages afbrænding af grene og andet affald.

Henlæggelse af affald uden for de opstillede containere medfører betaling af oprydningen.

 

Andre grundejerforeninger:

Grumdejerforeningen Horskærgården.

Grundejerforeningen Højbogård.

Grundejerforeningen Lundebakken.

Grundejerforeningen Lundegård.

Grundejerforeningen Enø Strand

 

Andre links:.

Karrebæksminde lokal information: www.karrebaeksminde.dk

Karrebæksminde Museum: www.kbm-museum.dk

Næstved Turistkontor: www.visitnaestved.dk

Næstved netavis: http://naestved.netavis.nu/lokalomraade/karrebaeksminde/