Diverse oplysninger og links

Loppemarked.

Afholdes sidste lørdag i juli.

 

Bommen på højbogårdsvej

Bestil adgang til Bommen på Højbogårdsvej her.

Har du ikke en mailadresse, kan du ringen til Niels Henning på 20101417 så klarer vi det via telefonen.

Badebroen.

Badebroen er typisk opsat fra først i maj til slutningen af septemper. 

BIBLIOTEK ved foreningshuset på Krydsvej.

Husk vores lille bibliotek i den gamle telefonboks.  Tag en bog og sæt en ny, eller lån og aflever igen. Man kan også donerer flere bøger. 

 

El

Link til seas-nve.

Ved strømafbrydelser kontaktes seas-nve, der indtil videre har døgnvagt på tlf. 70 29 29 29

 

Vand

Link til Karrebæk vandværk.

For at forhindre overbelastning af vandværket kan vandværksbestyrelsen forbyde havevanding

og bilvask med slange. Ejendommene skal i henhold til vandværksloven være forsynet med  en

ekstra stophane i bygningen, ligesom installationerne skal indrettes således, at tømning af anlægget kan ske i vinterperioden.

Utætheder i målerbrønden skal omgående meddeles til vandværket.

Ved problemer med vand kontaktes

Vandværkets drift : Tlf. 40 28 52 88  evt. Vandværkets formand : Tlf. 23 71 13 42

 

Kloak 

Link til NK forsyning.

Ved problemer med kloak og renovation kontaktes Næstved Kommune, der indtil videre har kloakservice døgnet rundt på tlf. 55 88 64 10. (e-mail: kloak@naestved.dk)

 

Dagrenovation 

Link til Næstved affald dagrenovation.

Renovation foretages af Næstved Kommune efter det til enhver tid gældende regulativ.

 

Storskrald og haveaffald 

Link til Næstved affald storskrald.

Der henvises til afhentningsregulativ for Næstved Kommune vedrørende storskrald og haveaffald.

Der må ikke foretages afbrænding af grene og andet affald.

Henlæggelse af affald uden for de opstillede containere medfører betaling af oprydningen.

 

Andre grundejerforeninger:

Grumdejerforeningen Horskærgården.

Grundejerforeningen Højbogård.

Grundejerforeningen Lundebakken.

Grundejerforeningen Lundegård.

Grundejerforeningen Enø Strand

 

Andre links:.

Karrebæksminde lokal information: www.karrebaeksminde.dk

Karrebæksminde Museum: www.kbm-museum.dk

Næstved Turistkontor: www.visitnaestved.dk

Næstved netavis: http://naestved.netavis.nu/lokalomraade/karrebaeksminde/