Bestyrelsesmøde nr. 123

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 123

Dato: 24. oktober 2020 kl. 10:00

I DSI Vesthallen, Kohavevej 10A Hyllinge 4700 Næstved

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Gæst: Hans Høg

Afbud fra:Pia og Palle

 1.  

Referent.: Allan

 1.  

Valg af  ordstyrer:  Helle

 1.  

Godkendelse af  referat nr: 122  og 121

 1.  

Godkendelse af dagsorden: ja

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Vi har modtaget henvendelse fra Cityparkering angående parkeringsforbud. Bestyrelse arbejder videre med tilbudet som senere kan blive et punkt på generalforsamligen.

Vi har haft besøg af hegnsyn, sag afsluttet.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Der skal laves en instruks på bilagskontrolantens opgaver.

Forsikringer tages op til ny gennemgang.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

 Kontakt med Entreprenør omkring reparation af vej.

Nuværende kontrakt omkring vedligeholdelse af område udløber 31.10-2020.  Ny aftale  inden 1. april 2021.

 1.  

Jubilæumsskrift.

Højboparken 50 år  9. januar 2022.

Hans Høg gennemgik flere muligheder for et jubilæumsskrift.

Bestyrelse arbejder på at få sammensat en gruppe som kan komme med historik og gamle billeder m.m.

Der arbejdes på af få udgivet en bog (jubilæumsbog)    

 1.  

Digitalisering af mapper og andet fra skab. Vedtaget.

 1.  

Lukket Facebook gruppe kun for Højboparkens anpartshavere :

Lukket Facebook oprettes.

 1.  

Gennemgang af Forretningsorden.

Forretningsorden godkendt og underskrevet.

 1.  

Renovering af skilte ved indkørsler til området. Vedtaget.

 1.  

Næste møde:  29. nov. 2020  kl. 10.00

 1.  

Dato og formandens underskrift: