Bestyrelsesmøde nr 121

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 121

Tirsdag d. 22 sep. 2020 kl. 19.00

I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen, Helge Blak Pedersen

Suppleant: Palle Gammelmark og Erik Larsen

Afbud fra: Erling Skov

 

 1.  

Referent.: Jeanette

 1.  

Valg af  ordstyrer: Jens

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 120: ok

 1.  

Godkendelse af dagsorden: ok

 1.  

Meddelelser fra formanden:

1/7 2021 indføres ny affaldsordning i Næstved kommune. Foreningen må indstille sig på den ny affaldsordning. Vi vil i dialog med kommunen om en løsning – eventuelt tage kontakt med andre grundejerforeninger og høre deres indstilling, således at vi måske kan få lidt indflydelse på endelig løsning.

Badebroen bliver taget op i næste uge.

Tv2 har filmet broen i går i forbindelse med fjernsynsprogram, så nu bliver den moviestar.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Vi har fået regnskab sendt ud.

Lige nu er der 1 skyldner. Ellers er alt meget fint

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Vi har fået henvendelse fra ”rottemanden”. Han vil gerne have et skilt ved søerne med fodring forbudt da der er mange rotter og fodring af fugle og fisk tiltrækker dem. Det er nu sat op.

Der er sat bump op på Monasvej i foråret. Der er skrevet til 16 andelshavere og 9 ud af de 10 besvarelser melder tilbage at de er glade for bumpet.

Digeudvalget:

Der var møde i lørdags hvor Niels Henning og Allan deltog. Første tiltag bliver at lukke ”hullet” ved købmanden/ brohjørnet, således at det får samme kotehøjde ca. 2,05 som vores stranddige. Der er nedsat et hurtigtarbejdende udvalg for at løse dette problem. Næste step bliver så at få etableret enighed omkring forhøjelse af det store dige, og der er pt en del debat omkring dette.  Der arbejdes på at få et forslag, der kan komme med på generalforsamling 2021.

 

 1.  

Generalforsamling:

Vi gennemgår dagsordenen og får styr på alt det praktiske.

 1.  

Eventuelt: intet

 1.  

Næste møde: 27 sep. 2020 efter generalforsamlingen

 1.  

Dato og formandens underskrift: