Bestyrelsesmøde nr 118

 

 

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 118

Torsdag 9/1-2020 kl. 18.30 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Erik og Erling

 

 1.  

Referent.: Jeanette

 1.  

Valg af  ordstyrer: Allan

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 117: Godkendt

 1.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 1.  

Meddelelser fra formanden: Næstved kommune er blevet kontaktet af et firma, der vil laveflydespærre ud for kysten som forsøgsordning til en maxpris af kr. 50.000,00. Der skal først undersøges hvilke tilladelser en flydespærre kræver fra kystdirektoratet. Derudover skal de  indvolverede grundejerforeninger indformeres. De 50,000 kr. vil blive taget ud af de 300,000 kr. der er afsat til fjernelse af tang.  Vi afventer dato for et møde med kommunen.

Næstved Kommune har skrinlagt strandfodrings projektet, da det bla ville give for mange problemer i sejlrenden i form af tilsanding og efterfølgende oprensning.

Vi har fået en henvendelse i januar fra Fibia. De vil gerne nedgrave fibernet. Der er møde 15 januar kl 15 i Haslev. Allan deltager. Vi er interesseret i hvad de kan tilbyde og hvilke krav de stiller mm.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Fremlægger regnskab.

Der er ingen kontingent restancer

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Digeudvalget har holdt  møde d. 28 dec. Alle er enige om, at det skal være et fællesprojekt at arbejde på forhøjelse af diget. Næste møde er i marts. Man vil i første omgang undersøge om det kan lade sig gøre at lukke hullet ved broen/kuglen ved at etablere kotehøjde som voret nuværende dige.

Brentebakkeudvalget: Der er fremlagt regnskab.

Lindetræerne skal beskæres.

Vejudvalget: Alle har reageret positivt på de breve der er sendt ud vedrørense manglende vedligeholdelse.

Vejene lider under al den regn der er kommet. Vi håber de trods alt er bedre end sidste år, da vi nu får de mest benyttede veje ordnet 2 x mdr. Vi opfordrer alle til at køre ekstra forsigtigt og tage hensyn.

 1.  

Opsamling fra sidste møde: intet

 1.  

Hastighedsmåler gennemgås  v. Niels Henning

Den hastighedsmåler der gennemgås er magen til den der er ved broen/græshoppen. Den kan vise smiley eller hastighed. Hastighedsmåleren kan måle op til 150 m – tidspunkt – retning – dato – tid. Prisen er 17.000 + moms.

Niels Henning undersøger yderligere flere forskellige praktiske ting før vi evt. beslutter os for at købe en.

 1.  

Eventuelt: Skraldespandene på stranden er fyldt. Det er Næstved kommune der har ansvar for at tømmer dem. Jens kontakter kommunen.

 1.  

Næste møde: torsdag d. 19 marts kl 18.30

 1.  

Dato og formandens underskrift: