Bestyrelsesmøde 125

 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 125 (Online)

Dato: 14. marts 2021 kl. 10:00

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Afbud fra: Erling

 1. 1.        

Referent.: Allan

 1. 2.        

Valg af  ordstyrer: Jacob

 1. 3.        

Godkendelse af  referat nr: 124  :  Godkendt.

 1. 4.        

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt.

 1. 5.        

Meddelelser fra formanden:

Alt dokumentation er ved at blive flyttet fra papir og til elektronisk opbevaring på Onedrive.

Der er startet rydning af tang. Kommunen der har sagt ok til opstart af Møns tang. Budget som sidste år.

Bommen driller stadig. Leverandøren arbejder på sagen. Testes ind til den 21.

 1. 6.        

Meddelelser fra kassereren:

Der arb. Løbende på at vi har følsomme persondataer opbevaret efter foreskrifterne.

Regnskab og balance for 2020 er gennemgået og godkendt.

 1. 7.        

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg : Parkering på de grønne område i vinterperioden  har givet nogen grimme sår .  Der arbejdes på af få lavet et område med græsarmering så det ikke ødelægges. Viser det sig at fungere vil vi arbejde på at det udvides til at komme flere stratediske steder i området. Det er dog meningen, så vidt det er muligt, at man  bruge den parkering man har på grunden til sit sommerhus.

Digeudvalg: Intet nyt siden sidst. Vi er i øjeblikket sikret til 1,85 meter. Vores digehøjde er på 2,05.m.

Brentebakkeudvalg: Regnskab viserat  vi sparer en del strøm efrer overgang til led pærer.

Karrebæksminde Forum: Ingen møder

 1. 8.        

Græsarmering ved affaldsøer.

Disse områder skal gennemgås og sikres mod ødelæggelse.

 1. 9.        

Budget 2022 Helge:

Budget for 2022 forelagt bestyrelse og godkendt.

 1. 10.     

Generalforsamling 2021

Ændring i vedtægter, låneerklæringer kan underskrives af kassereren alene.  

Kasserer laves et nyt udkast til behandling på generalforsamling

Bankkonti, fremadrettet, engagementsforespørgsler, gebyrer:

Af hensyn til de løbende kontoomkostninger, Helge skal finde dokumentation for, at vi kan have vores kontantbeholdning i en eller max. 2 banker uden risiko. Kasserer laves et nyt udkast til behandling på generalforsamling

Lave områder hvor der sås vilde blomster, til gavn for vore bier og insekter, i stil med det mange landmænd gør i rabatter m.m.

God ide. NH undersøger om Lokalplanen giver mulighed for dette. Behandles i bestyrelsen.  

Etablering af en lade stander til el-bil.

Drøftes i bestyrelsen. Jakob laver oplæg til generalforsamling med spørgsmål om ” Er det nogen som grundejerforeningen skal involveres i?”

Drøftelse om der skal asfalt på alle indfaldsveje.

Der var enighed om at lade den nye entreprenør starte og hvis indfaldsvejene er umulige at holde i god stand så få dem gennemrenoveret (stadig som grusveje). Det blev vedtaget at der sættes 75.000 yderligere af i budgettet til denne renovering.

Afholdelse af Jubilæumsfest:

Generalforsamlingen skal beslutter om der skal holdes jubilæumsfest sommeren 2022.

 1. 11.     

Fejl i Medlemsliste. Resultat.

Rettet og på plads.

 1. 12.     

Facebookgruppe:

Hvem skal have mulighed for adgang?

Alene for ejere. Personer som står på skødet samt nærmeste familiemedlemmer.

 1. 13.     

Gennemgang af opgaver for billagskontrollandt. (opfølgning fra sidste møde).godkendt

 1. 14.     

Jubilæumsskrift. Hans Høg gør et kæmpe arbejde. Der er indtil videre skrevet op mod 60 sider.

 1. 15.     

Næste møde:    18. april 2021

 1. 16.     

Dato og formandens underskrift:  14. april 2021.