Bestyrelsesmøde 126

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 126 (online)

Dato: 18. april 2021 kl. 10:00

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Afbud fra:

 1.  

Referent.: Allan

 1.  

Valg af  ordstyrer:Jacob

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 125:   Godkendt

 1.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Badebro forventes at komme op 1. uge i maj.

Støvbinder lægges på medio maj.

Ny affaldsordning. Ingen ændring ved hver enkelt hus men ændringer ved affaldsøerne.  System med papirposer forventes ændret inden 2025.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Husk at betale kontingent.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

 • Vejudvalg - Små sager med høje træer.
 • Der er sat gang i reparation af de grønne området som er blevet kørt op her i vinter.
 • Ikke noget nyt fra digeudvalget.
 • Rapport vedr. stejlepladsen/ pakering på Enø. Kommunen ønsker en bedre adgang til Enø strand.
 1.  

Generalforsamling 2021:

 Gennemgang af materialet til Generalforsamling:

 Plan A:

Generalforsamling fastsat til 30. maj 2021.

 Plan B:

Pga. Corona og mht. plads skal vi have fastsat en ny dato for generalforsamling hvis plan A ikke kan gennemføres.  Der arbejdes på datoerne 22. eller 29. august.

  

 1.  

Foreningshus/materialegård:

Indkøb af redskabsskur til materialepladsen (Kommunen har lovet tilladelse inden for kort tid). Diverse materialer m.m. kan herefter flyttes til det nye redskabshus og give plads til et større bibliotek i redskabskurret i foreningshuset.

Venter på skriftlig tilladelse til opsættelse af redskabshus på materialepladsen.

 1.  

Facebook/hjemmeside:

Bruges flittigt. Husk at anvende de regler som er sat op ved brug af facebook.

Personlige sager skal alene afklares mellem de indvoldvere eller bestyrelsen og ikke behandles via facebook.

 1.  

Jubilæumsskrift: 

Det forventes at bogen ligger klar til trykken medio efteråret.

Der arbejdes på en jubilæumsdag i forbindelse med den årlige tilbagevendende markedsdag.   

 1.  

Eventuelt:

Grundejerne skal huske at beskære træer og buske som skygger for naboens grund. Jævnfør ordensreglerne. 

 1.  

Næste møde: 30. maj 2021.

 1.  

Dato og formandens underskrift: