Bestyrelsesmøde 127

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 127

30 maj 2021 efter generalforsamlingen

 

Bestyrelsen:Helle Wisler, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Erling Skov

Suppleanter: Pia Lohse Christensen, Palle Gammelmark,

Afbud fra: Pia Lohse Christensen

  1.  

Valg af  referent.: Niels Henning

  1.  

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

  1.  

Godkendelse af  referat nr: 126

  1.  

Godkendelse af dagsorden:

  1.  

Velkommen til :

 

  1.  

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Allan

Vejudvalg: Allan, Niels Henning, Helle, Erik.

Erling er ikke enig i at udvalget består af 4 medlemmer, da udvalget så består af over halvdelen af bestyrelse.

Brentebakkeudvalg: Niels Henning

Digeudvalg: Niels Henning, Jakob, Helge

Sekretær: Helle

 

Formand: Niels Henning Rasmussen som er valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen

  1.  

Eventuelt: Næste generalforsamling forsøges sat til 8. maj.

  1.  

Næste møde: Ikke aftalt

  1.  

Dato og formandens underskrift: