Bestyrelsesmøde 133

Referat

Bestyrelsmøde

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 133

22 maj 2022 efter generalforsamlingen

 

Bestyrelsen: Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Erling Skov, Erik Larse, Helle Wiler, NielsHenning og Jakob Obdrup

Suppleanter: Lene Koustrup Madsen, Pia Lohse Christensen

Afbud fra: Erik og Pia

1.

Valg af  referent.: Helle

2.

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

3.

Godkendelse af  referat nr: 132- er godkendt tidligere

4.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5.

Velkommen til : Lene

6.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Jakob

Vejformand: Allan

Vejudvalg: Erik, Allan og Niels Henning

Brentebakkeudvalg: Niels Henning

Digeudvalg: Niels Henning og Jakob

Sekretær: Helle

Formand: Niels Henning

Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen 2021

7.

Eventuelt: Jubilæumsdag blev diskuteret. Loppemarked står Niels Henning for.

8.

Næste møde: 30. maj 2022 kl 19.00 

9.

Dato og formandens underskrift: