Lån i ejendom

I vores vedtægter for GF Højboparken §8 lån i ejendom, står der:

Det enkelte medlem er berettiget til at optage realkreditlån eller anden form for lån mod pant i de bygninger, der tilhører anpartshaveren. Disse lån er foreningen uvedkommende.

De enkelte medlemmer kan ikke optage lån med pant i grundejerforeningens aktiver.

Gf har lavet en aftale med Totalkredit om at vi giver dem besked om restance til foreningen, intet andet.

Andre kreditforeninger vil have vi skal kautionere for lån, hvilket vi ikke kan iflg. vores vedtægter.

Det kan være lidt kompliceret at optage lån da mange kreditforeninger har svært ved at forstå princippet ved en anpartsgrund.

Men GF underskriver lånedokument med 3 punkter fra Totalkredit og mod gebyr.

Henvendelse skal ske til kassereren

Kreditforeningen er begyndt at kræve tinglyst bygningsblad for at kunne yde lån. 

Vi har forespurgt vores landmåler omkring pris for at få udfærdiget og tinglyst et bygningsblad og ifølge Rasmus Bay ligger det fra 7.500 inkl. moms. Der er ingen tinglysningsafgift på et bygningsblad.